Thursday, 22. June 2000

 

IBM Tallinn 2000

Tallinn EST, 19.06. – 25.06.2000 / 10K

KAIA KANEPI — NICOLA WOODHOUSE / 677. GBR /

6:3 | 6:1

Kaia won