Monday, 14. August 2000

 

Estonian Championships

Tallinn EST, 14.08. – 20.08.2000 /

KAIA KANEPI — JULIA MATOJAN / 0. EST /

6:0 | 6:0

Kaia won

 

Tuesday, 15. August 2000

 

Estonian Championships

Tallinn EST, 14.08. – 20.08.2000 /

KAIA KANEPI — HELINA LILL / 0. EST /

6:3 | 6:0

Kaia won

 

Thursday, 17. August 2000

 

Estonian Championships

Tallinn EST, 14.08. – 20.08.2000 /

KAIA KANEPI — PIRET ILVES / 0. EST /

6:0 | 6:0

Kaia won