Tuesday, 20. June 2000

 

IBM Tallinn 2000

Tallinn EST, 19.06. – 25.06.2000 / 10K

KAIA KANEPI — MARTINA STRUSSOVA / 875. SVK /

6:4 | 6:1

Kaia won